Actievoorwaarden & Spelregels

Hieronder vind je de actievoorwaarden en spelregels die gelden voor alle winacties, reviewacties en andere promoties van Dutch Designers Outlet ®. Lees ze goed door en je bent volledig op de hoogte van de regels die gelden.

 

Algemene spelregels

 1. Winacties, reviewacties en andere promoties worden uitgeschreven door Dutch Designers Outlet ® gevestigd te Nijmegen. Op winacties, reviewacties en andere promoties zijn deze actievoorwaarden van toepassing.
 2. Deelname aan acties is gratis.
 3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.
 4. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag of reviewactie.
 5. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven.
 6. De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de actie.
 7. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar en woonachtig zijn in Nederland of België. Alle andere deelnemers kunnen worden uitgesloten van deelname.
 8. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
 9. Winnaars worden binnen 5 werkdagen na sluiten van een actie persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen.
 10. Dutch Designers Outlet ® kan naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de Actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
 11. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.
 12. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
 13. Indien kansspelbelasting moet worden betaald, zal Dutch Designers Outlet ® hiervoor zorg dragen.
 14. Medewerkers van Dutch Designers Outlet ® zijn uitgesloten van deelname.
 15. De persoonsgegevens die in het kader van winacties en reviewacties worden verkregen, worden alleen gebruikt door Dutch Designers Outlet ® voor de desbetreffende actie en worden niet verstrekt aan derden.
 16. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Dutch Designers Outlet ®.
 17. Dutch Designers Outlet ® handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.
 18. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 19. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.
 20. Tegoeden verkregen uit enige vorm van actie of aanbieding hebben een verloop termijn van één kalenderjaar ingaande op het moment van ontvangst tenzij anders aangegeven.
 21. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met Dutch Designers Outlet ®.

Dutch Designers Outlet

Je bezoekt onze website buiten Nederland, dat is geen probleem hoor
want wij verzenden bestellingen wereldwijd!