Privacy Policy

Voor elke sitebezoek, transactie of overeenkomst geldt onderstaand privacybeleid.

 

Doeleinden van gebruik
F & M / Dutchdesignersoutlet.com verwerkt uw persoonsgegeven voor de acceptatie van uw bestelling, de uitvoering van overeenkomsten met u, relatiebeheer en managementinformatie.

 

Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen F & M / Dutchdesignersoutlet.com, haar klanten en medewerkers. Bij deze verwerking van persoonsgegevens kan F & M / Dutchdesignersoutlet.com samenwerkende partners inschakelen.

 

Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt om u al dan niet op basis van een voorafgaande selectie te informeren over interessante aanbiedingen en andere producten of diensten van F & M / Dutchdesignersoutlet.com en/of samenwerkende partners.

 

Informatie kunt u ook per e-mail of SMS ontvangen, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven. Indien u geen commerciële informatie (meer) wenst te ontvangen of niet wilt dat uw gegevens worden gebruikt voor direct marketing doeleinden, kunt u dit kenbaar maken aan de betreffende samenwerkende partner.

 

F & M / Dutchdesignersoutlet.com gebruikt uw persoonsgegevens niet voor adressenhandel.

 

Privacy op internet en cookies
Bij elk bezoek aan onze site wordt autautomatisch uw (tijdelijke) IP-adres herkend en zo mogelijk de site of email van herkomst. Deze gegevens kunnen door ons worden gebruikt in het kader van fraudepreventie en het bestrijden, voorkomen en opsporen van (pogingen tot) strafbare gedragingen. Daarnaast bewaren en gebruiken wij deze gegevens om de navigatie, bezochte pagina's en de al dan niet door u bestelde artikelen van onze site te analyseren. Wij kunnen u aan de hand van deze analyse informeren over aanbiedingen, of productinformatie die voor u interessant zou kunnen zijn, en de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site en e-mails verbeteren.

Voor gepersonaliseerde aanbiedingen maakt F & M / Dutchdesignersoutlet.com ook gebruik van diensten van derden, waaronder zoekmachines. U verklaart zich ermee akkoord dat de zoekgegevens die u bij derden waar F & M / Dutchdesignersoutlet.com mee samenwerkt achterlaat, mogen worden gekoppeld aan uw gegevens die reeds bij F & M / Dutchdesignersoutlet.com bekend zijn en waarmee aanbiedingen en productinformatie voor u worden gepersonaliseerd.
Om onze dienstverlening en site te optimaliseren en u gericht te kunnen informeren over interessante aanbiedingen of producten, worden via onze site eveneens zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan een site naar uw computer wordt gestuurd. Met behulp van de cookies kunnen we er ook voor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. De domeinnaam van de site server die de cookies doorgeeft, is dutchdesignersoutlet.com. De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies worden geweigerd of dat u op de hoogte wordt gesteld, wanneer u een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser vindt u onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers.
Hoewel u als bezoeker van de site de site nog steeds kunt bezoeken is het echter mogelijk dat als cookies worden geweigerd, bepaalde diensten of elementen van de site niet optimaal functioneren. Het uitzetten van cookies beperkt het gebruik van onze site en diensten.

 

Adreswijziging
Klanten zijn verplicht F & M / Dutchdesignersoutlet.com van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen. Zolang F & M / Dutchdesignersoutlet.com geen verhuisbericht heeft ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij F & M / Dutchdesignersoutlet.com bekende adres en blijft u aansprakelijk voor de door u bestelde artikelen die op het oude adres zijn afgeleverd.

 

Beveiligde server
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 

Copyright

© Copyright Dutch Designers Outlet ® 2010-2018. Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site (http://www.dutchdesignersoutlet.com en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij Dutch Designers Outlet of zijn gelicenceerd aan Dutch Designers Outlet. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Dutch Designers Outlet of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan. Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een hard-disk of geprint worden, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de informatie niet gewijzigd wordt, mits de volgende copyright-tekst in elke copy aanwezig is: “© Copyright Dutch Designers Outlet ®”, mits copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijnde teksten niet worden verwijderd en mits de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook. Dutch Designers Outlet voert het beheer over de pagina’s op deze website. Het linken en verwijzen naar de pagina’s op deze website is toegestaan. De webmaster stelt het op prijs hiervan in kennis te worden gesteld.

 

Vragen?
U mag ons om inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.

 

U kunt uw persoonsgegevens ook online inzien en corrigeren op de site.
Ga hiervoor naar www.dutchdesignersoutlet.com en log in op uw account.

 

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen we u eveneens contact met ons op te nemen. Voor bovengenoemde
verzoeken, vragen, klachten of reacties kunt u contact opnemen met:

 

Dutch Designers Outlet
Lindenhoutseweg 57 a
645AH Nijmegen